Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR


1.1 Taraflar


Bu Yolcu Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme) www.istanbultourtravel.com  (bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır) ile www.istanbultourtravel.com' dan rezervasyon yapan ve/veya adına rezervasyon yapılan yolcular (bundan böyle “Yolcu” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.


İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği müddetçe “İstanbul Tour Travel ve Yolcu ayrı ayrı “Taraf” hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. KONU

Bu sözleşme ile taraflar, Türkiye sınırları içinde havaalanı transferleri tur satın alımları için uçuş öncesi ve sonrasında, yolcuların havaalanı-adres veya adres-havaalanı istikametlerinde satın almış olduğu transfer hizmetinin belirlenen araçlar ile sağlanmasını ve bu hizmetin belirlenen ücret karşılığında "İstanbul Tour Travel" tarafından tahsis edilmesini içeren koşullar çerçevesinde anlaşmışlardır.

3. HİZMET VE ÖDEME BİLGİLERİ


3.1. Hizmet bedeli rezervasyon kısmında para birimleri olarak belirtilmiştir.

3.2. Hizmeti bedeli hizmeti satın alan kişi tarafından kabul edilmiş ve seçtiği ödeme yöntemine uygun olarak İstanbul Tour Travel firması tarafından tahsil edilecektir.

3.3. Hizmet bedeli olarak belirlenen tutar ve/veya tutarları hizmeti satın alan yolcu seçtiği ödeme yöntemine göre ödemekle yükümlüdür.


4. GENEL HÜKÜMLER


4.1. Yolcu’nun başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket etmek zorunda olduğu ve mevzuat çerçevesinde başta gereği emniyet kemeri takmak ve araç içerisinde güvenlik kurallarına uymak gibi her türlü kurallara uygun davranması zorunludur.

 

4.2. Yolcu almış olduğu transfer hizmetini aldığında kullanıcı hizmet sözleşmesini imzalamamış olsa dahi ilgili sözleşmeye ait yazılı şartları kabul etmiştir.

 

4.3. Yolcu  Sözleşmeye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 2 saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon Yolcu tarafından transfer saatinden en geç 72 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda Yolcu’ya almış olduğu hizmet bedeli iadesi yapılır. Belirtilen süreler dışında yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz.

 

4.4. Tüm yolculuk hizmetlerinde Yolcu’nun güzergâh değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yolcu’nun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğraması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. VIP transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri her farklı nokta için ücretlendirilir.

 

4.5. İstanbul Tour Travel, tüm değerlendirme yetkisi kendisine ait olacak şekilde transfer hizmeti için; yolcunun transfer hizmetini satın aldığı esnada belirlediği yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç tahsis etmek zorundadır. İstanbul Tour Travel işbu Sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan İstanbul Tour Travel sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda İstanbul Tour Travel'ın Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder.

 

4.6. Yolcunun satın alım aşamasında bildirdiği yolcu ve bagaj bilgisinin İstanbul Tour Travel tarafından kabul edilmesinin dışında, İstanbul Tour Travel'ın kabul ettiği hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilemez. Yolcu bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılamaz.

 


4.7. Transfer esnasında müşteri tarafından araç içerisinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından İstanbul Tour Travel sorumlu değildir. Yolcu eşyasını araç içerisinde unuttuğunu fark ettiği gün içerisinde ivedi olarak İstanbul Tour Travel çağrı merkezi ile iletişime geçmelidir. Unutulan eşyanın bulunması halinde, yolcu kendisine bildirilen adresten eşyasını teslim almakla yükümlüdür. Yolcunun talep etmesi halinde, unutulan eşya İstanbul Tour Travel tarafından yolcunun belirttiği adrese ücret karşılığında teslim edilebilecektir.

 

 

4.8. Transfer araçlarımızda evcil hayvan transferleri  güvenlikli bir kafes içinde rezervasyon sırasında ön bilgi verilerek yapılmaktadır.

 

4.9. Yolcu bilgilendirme

 

4.9.1. Yolcu almış olduğu hizmete ait rezervasyon bilgisi veya ön bilgisi e-mail ve/veya SMS yoluyla paylaşılacaktır. Yolcu tarafından verilen telefon ve e-mail bilgi doğruluğunun sorumluluğu kendisine aittir. Söz konusu iletişim bilgilerinin yanlış olması ve bilgilendirmelerin Yolcuya ulaşamamasından İstanbul Tour Travel sorumlu tutulamaz.

 

 

4.10. Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; İstanbul Tour Travel'ın transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder.Transfer saatinden itibaren transfer aracının herhangi bir olağanüstü durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, sel, dolu, yağmur, trafik sıkışıklığı vb. nedenler dışında 20 (yirmi) dakikalık gecikmesi makul gecikme sayılacaktır. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 20 (yirmi) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk İstanbul Tour Travel'a ait değildir. 20 (yirmi) dakikanın bu şekilde aşılması ve Yolcu’nun aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz. Yolcu transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Yolcu’nun transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde İstanbul Tour Travel'dan tahsis edilen araç yolcuyu 30 (otuz) dakika beklemekle yükümlüdür. 30 (otuz) dakika sonunda Yolcu’nun bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İstanbul Tour Travel’ın operasyon, çağrı merkezi ve şoförlerinin zaman bildirimleri taraflar için bağlayıcı olacaktır.

 


4.11. Herhangi bir sebeple uçak iniş yaptıktan sonra 2 (iki) saati geçen beklemelerde, İstanbul Tour Travel'ın havalimanında araç bekletme zorunluluğu ortadan kalkar.Uçak indikten sonra 2 (iki) saat içerisinde  karşılama


4.12. Transfer noktasında araç şoförünün aracı terk ederek yolcu yanında, araca veya evine kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 


4.13. 18 yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan veya ailesinin izni olmadan yapılmayacaktır.


5. İPTAL – İADE ŞARTLARI


5.1. Sözleşme’de belirtilen zamanların geçmesi ve/veya şartların sağlanmaması durumunda iptal hakkı kullanılamaz ve İstanbul Tour Travel ücret iadesi yapmaz.


 

5.2. Rezervasyonu İstanbul Tour Travel' a ait web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezinden aldıysanız, çevrimiçi satış kanallarının herhangi biri üzerinden veya çağrı merkezinden REF (Referans) Kodu ve kimlik bilgileri ile değişiklik ve iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

5.3. İstanbul Tour Travel, tek taraflı olarak beklenmeyen hal, mücbir sebep, doğal afet, dolu sel trafik kazası gibi sebeplerle rezervasyonu ve/veya transferi iptal edebilir. Bu durumda kendisine atfedilebilecek bir kusur olmaması durumunda ücret iadesi yapmaz.


 

5.4. Transferde 72 saatten az zaman kala veya transfer saatinden sonra iptal talebinde bulunan Yolcular transfere katılmamış yolcu (no show) olarak değerlendirilir. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.5.5. Herhangi bir nedenle, rezervasyonunun İstanbul Tour Travel tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda Yolcu’ya bildirilecektir.


 

5.6. Yolcu’nun Sözleşme’deki yükümlülükler uygun davranmaması durumunda ve/veya Yolcu’nun herhangi bir kusur ve/veya ihmalinden kaynaklanan bir sebeple rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ve/veya hizmeti almaması durumunda İstanbul Tour Travel'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu nedenle hizmet ücretinin tahsili başta olmak üzere İstanbul Tour Travel'ın tüm hukuki hakları saklıdır.


 

5.7. İstanbul Tour Travel, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’ de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’ nin Ödeme İşlemi’ ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

 – Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,


– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,


– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,


– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

 
5.8. İptali/iadesi talebi sonrasında banka tarafından kabul edilen işlemlerin iadesi, işlemin yapıldığı günün gün sonu bilgileri alındıktan sonra eğer işlem yapılan kredi kartı bir Türk bankasına aitse yaklaşık 2-3 gün, yabancı ülkelere ait bir kredi kartıysa da ülkeye göre yaklaşık 3-7 gün içerisinde yansır. Satış ve iade işlemlerinin aynı gün yapılması durumunda bankalar otomatik iadeleri kabul etmedikleri için, iade İstanbul Tour Travel tarafından bir sonraki gün gerçekleştirilir (hafta sonları ve resmî tatiller hariç). Banka kartlarında ise iade gerçekleştirilemediği için Yolcunun hesap bilgileri talep edilerek iade, havale veya EFT yolu ile gerçekleştirilir. Bu durumda iadenin gerçekleştirilebilmesi için yolcularımıza ulaşmak, iade için gerekli hesap bilgilerini almak, bankalara ödeme emri iletmek gibi işlem gereklilikleri, iade süresini değiştirmektedir. Eğer ödeme yaptığınız kredi kartınız/banka kartınız/hesabınız kapanmamışsa banka gün sonu raporu alındıktan sonra iadeniz işleme alınır.

 


5.9. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından İstanbul Tour Travel’ a yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükümlülükler, Yolcu’ya iade edilecek paranın içerisinden mahsup edilir.

 


5.10. İstanbul Tour Travel ile yapılan yolculuklarda uyulması gereken kurallar;

 

-Araç içerisinde yolculuk esnasında alkol ve uyuşturucu madde alınmaması

-Şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmak

-Araç içerisinde yolculuk esnasında yemek yememek

-Yolculuğun güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak

 

5.11. Yolcu, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak herhangi bir hak ve alacağını herhangi bir kişiye devir ve temlik edemez.

 

5.12. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin Tarafları arasında Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle müzakere yolu denenecek, anlaşma sağlanamadığı takdirde ise İstanbul mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

6.2. Bu sözleşme, tarafların karşılıklı rızasıyla akdedilmiş olup yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlara uymayı kabul etmişlerdir.


ISTANBUL TOUR TRAVEL